Sök efter innehåll på hemsidan

Navigera dig bland sökresultaten med tab eller piltangenterna

Till sidans huvudinnehåll
Illustration av en man som tittar på sin telefon i ett rum med möbler

Om NIX

Telefon_ikon

Privat

För att göra det möjligt för privatpersoner att på ett enkelt sätt informera försäljare och marknadsförare om att de inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte

headset ikon

Företag

Att näringslivet ska ha tillgång till ett centralt register över privatpersoner som anmält att de inte önskar bli kontaktade per telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.

Om NIX-Telefon

NIX-Telefon är ett utmärkt exempel på hur en branschnorm kan bli ett rättesnöre för alla aktörer på marknaden. Enligt Marknadsföringslagen är en marknadsförare skyldig – med vissa undantag – att kontrollera om en privatpersons telefonnummer finns i NIX-Telefon innan samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte rings till denne.

Även Internationella Handelskammarens regler kräver att marknadsförare och andra respekterar konsumenters önskan att inte utsättas för viss typ av direktmarknadsföring, t ex telefonförsäljning, genom att använda befintliga preferenssystem (som NIX-Telefon) eller egna interna spärrlistor. Spärregistret NIX-Telefon är ett initiativ av 10 näringslivsorganisationer och grundades år 2000. Verksamheten i NIX-Telefon drivs i regi av SWEDMA.

Observera att NIX-Telefon endast gäller för privatpersoner som uttryckt att de inte önskar bli kontaktad per telefon i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte.

media
Illustration av en man med en ringande telefon

Regler

Grunden för NIX-Telefon och de bestämmelser som sätter kriterierna för spärregistret, är de etiska regler som branschorganisationerna SWEDMA och Kontakta antagit. Utifrån dem har Föreningen NIX-Telefon skapat de regler som styr spärregistret. Men det finns även andra bestämmelser som reglerar området föreningen NIX.

LÄS ALLA REGLER
Illustration av en bokhylla med böcker

Frågor & Svar

Själva registreringen går på ett par minuter. När ett telefonnummer införts i spärregistret NIX-Telefon spärras det omedelbart och kommer därefter inte längre vara tillgängligt för företagen, men det kan ta upp till två månader innan alla anslutna företag hunnit uppdatera sina register. Detta innebär att spärren får full effekt två månader efter det att du har registrerat ditt nummer.
Spärren gäller tillsvidare, tills du överlåter abonnemanget till någon annan eller tills du själv väljer att ta bort den.
För att kontrollera om numret till en telefon är spärrat ringer du 077 228 00 00. Du måste ringa från telefonen du vill kontrollera.

Ja, om du vill ta bort en befintlig spärr ringer du 077 228 00 00. Ring från telefonen det gäller och följ anvisningarna.

Om du själv byter telefonnummer tas spärren bort.

Om du flyttar och behåller samma fasta telefonnummer finns spärren kvar. Får du nytt nummer måste du beställa spärr på det nya numret.

Grunden för NIX-Telefon och de bestämmelser som sätter kriterierna för spärregistret, är de etiska regler som branschorganisationerna SWEDMA och Kontakta antagit. Utifrån dem har Föreningen NIX-Telefon skapat de regler som styr spärregistret.

Cookies

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.