Sök efter innehåll på hemsidan

Navigera dig bland sökresultaten med tab eller piltangenterna

Till sidans huvudinnehåll

Nyheter

Frågor och svar vid införandet av mobilspärr

2013-06-03Varför inför Föreningen NIX-Telefon ett spärregister för mobiltelefoner?

Den tekniska utvecklingen går fort och vi behöver möta kundernas efterfrågan. Det är först nu vi märker av en reell efterfrågan från konsumenterna. Enligt en undersökning som vi gjort tillsammans med undersökningsföretaget Novus svarar 8 av 10 tillfrågade konsumenter att de efterfrågar ett NIX-register för mobil.

Vi tror på mobilen som en av våra moderna informationskanaler i mötet mellan kundernas efterfrågan och företagens utbud. Marknadsföring är en central del i samhället och vi vill värna den genom branschöverenskommelser och självreglering.

Kommer de etiska riktlinjerna för försäljning och marknadsföring via telefon också att revideras och tillåta säljsamtal till mobilen?

Utvecklingen av NIX-Telefon till att även omfatta mobiltelefonnummer påverkar branschens nuvarande etiska regler. De berörda branschorganisationerna kommer därför att se över de etiska riktlinjerna så att de ligger i linje med den förändring som Föreningen NIX-Telefon genomför.

Vad innebär det?

Genom att erbjuda konsumenter möjligheten att NIX-spärra sina mobiltelefoner ger vi dem som inte vill ha marknadsföring per telefon möjlighet att tacka nej. Men det ger också en möjlighet för dem som vill ta emot.

När gränserna mellan olika typer av telefoni suddas ut, vore det märkligt med flera olika regelverk. De etiska reglerna revideras med tydlighet som ledmärke; de ska vara enkla att förstå och att följa.

Det är också viktigt att komma ihåg att det lagmässigt inte finns eller funnits några skillnader mellan fast telefoni, IP-telefoni eller mobiltelefoni i det här avseendet. Branschens etiska riktlinjer har uteslutit mobiltelefoni eftersom det tidigare saknats en fungerande möjlighet att tacka nej. Nu införs det och då blir det följdriktigt att anpassa även god sed. De uppdaterade etiska reglerna kommer att finnas tillgängliga på swedma.se och kontakta.se. Information om när de finns tillgängliga där kommer även att publiceras här på nixtelefon.org.

Men konsumentverket är ju kritiska till att införa NIX för mobiltelefon?

Vi ser att konsumenterna efterfrågar en möjlighet att spärra sin mobiltelefonen och att de undrar varför vi gör skillnad på telefon och telefon. Det visar att det finns ett stort behov av ett teknikneutralt register för alla olika typer av telefoni. Vi menar att det är viktigt att fånga detta önskemål från konsumenterna.

Hur blir det för mig när jag är utomlands och jag blir uppringd på min mobiltelefon och det uppstår extra kostnader för mig?

Om du är utomlands och blir uppringd på din mobil kommer det att kosta för dig. Så är det redan i dag.

 Vanliga frågor som har att göra med hur du går till väga för att spärra ditt eller dina telefonnummer, finner du här.

Se fler nyheter

Illustration av en soffa
Cookies

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.