Sök efter innehåll på hemsidan

Navigera dig bland sökresultaten med tab eller piltangenterna

Till sidans huvudinnehåll

Nyheter

Utredning om telefonförsäljning

2013-11-08Konsumentminister Birgitta Ohlsson gav i slutet av oktober hovrättsrådet och avdelningsordföranden för Allmänna Reklamationsnämnden, Anne Kuttenkeuler, uppdraget att utreda konsumentskyddet vid telefonförsäljning.


– I dag rör nästan var femte anmälan till Konsumentverket telefonförsäljning, och anmälningarna till konsumentvägledarna ökar. Även om många företag i branschen är seriösa, finns det tyvärr oseriösa aktörer som riskerar att drabba konsumenter. Vi ser att äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med bristande språkkunskaper drabbas särskilt. Det är viktigt att lösa dessa problem, säger konsumentminister Birgitta Ohlsson.


Enligt utredningsdirektivet ska utredaren:  • bedöma för- och nackdelar med telefonförsäljning, främst med utgångspunkt i telefonförsäljning som sker på näringsidkarens initiativ.

  • kartlägga och analysera regelverket som gäller för telefonförsäljning.

  • bedöma om de problem som telefonförsäljning kan innebära har förändrats eller ökat på senare tid.

  • analysera hur dagens tillsyn fungerar.

  • analysera hur spärregistret NIX-Telefon fungerar, såväl avseende fast som mobil telefoni, och värdera om det fungerar tillfredsställande.

  • bedöma i vilken utsträckning de metoder som används för distanskommunikation kan komma att ändras framöver.


Utredarens ska också efter en samlad bedömning av vad som framkommer bedöma om det är nödvändigt att stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning och om så är fallet föreslå lämpliga åtgärder.


Utredningen har alltså för avsikt att ta ett helhetsgrepp om telefonförsäljningen som sälj-/marknadsföringskanal. Utredarens avsikt är att kartlägga de problem som finns och att föreslå åtgärder. Bland de möjliga lösningarna ingår skriftligt godkännande före bindande avtal och att konsumenter i förväg måste godkänna att telefonförsäljare tar kontakt.


Utredningen ska vara klar senast 30 april 2015.


Se fler nyheter

Illustration av en soffa
Cookies

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.