Sök efter innehåll på hemsidan

Navigera dig bland sökresultaten med tab eller piltangenterna

Till sidans huvudinnehåll

Nyheter

Minskade problem med oönskad telefonförsäljning

2018-06-19

Problemen med oönskad och oseriös telefonförsäljning minskar i Sverige.



En ny Sifoundersökning visar att allt fler upplever att spärrtjänsten NIX-Telefon fungerar väl, samtidigt som anmälningarna till Konsumentverket minskar.

– Det är glädjande att allt fler upplever att problemen med oseriösa aktörer minskar, och att spärrtjänsten fungerar väl. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att NIX-registret ska ge konsumenterna ett gott skydd mot oönskad telefonförsäljning, säger Mats Rönne, ordförande i föreningen NIX-Telefon.

Den nya Sifoundersökningen visar att tre av fyra svenskar, 76 procent, upplever att NIX-Telefon fungerar bra – en ökning från 68 procent för ett år sedan. Förbättringen märks också hos Konsumentverket, som i Konsumentrapporten 2018 konstaterar att antalet klagomål om telefonförsäljning har minskat.

2017 förbättrade NIX-Telefon sitt regelverk i syfte att stärka konsumentskyddet. Bland annat skärptes reglerna för telefonförsäljning till företagsabonnemang, och uttryckliga medgivanden till telefonförsäljning tidsbegränsades. Nyligen kompletterades hemsidan Nixtelefon.org med en pedagogisk konsumentguide samt information på 18 olika språk.

– För oss är det viktigt att NIX-Telefon erbjuder ett starkt konsumentskydd och att tjänsten är så tillgänglig som möjligt. Förbättringarna av regelverket och hemsidan är viktiga delar i arbetet med att skapa en enkel och effektiv tjänst, säger Mats Rönne.

NIX-Telefon har funnits sedan 1999 och är ett initiativ från de branscher som i stor utsträckning jobbar med telefonförsäljning, bland annat banker, försäkringsbolag, insamlingsorganisationer, och mediehus. I tjänsten Webbtvätten kan företag enkelt rensa sina ringlistor från nixade abonnemang. I dag är cirka 3 miljoner nummer nixade.

Fakta om NIX-Telefon:
– NIX är en kostnadsfri spärrtjänst för den som inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.
– NIX omfattar fasta och mobila abonnemang för privatpersoner och vilande företag.
Spärregistret omfattar i dagsläget cirka tre miljoner abonnemang.
– Den som vill anmäla sig till NIX-Telefon behöver bara ringa 077-228 00 00 och följa instruktionerna. Se även Nixtelefon.org.

Fakta om Sifoundersökningen:
Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 29 maj–6 juni 2018, på uppdrag av NIX-Telefon. 1 000 svenskar svarade på undersökningen.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Rönne, ordförande i Föreningen NIX-Telefon, 070-590 50 50.

Information om NIX-Telefons personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Se fler nyheter

Illustration av en soffa
Cookies

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.