Sök efter innehåll på hemsidan

Navigera dig bland sökresultaten med tab eller piltangenterna

Till sidans huvudinnehåll

Nyheter

Nu skärps reglerna för telefonförsäljning

2017-07-07


Jonas_Edstrom
Jonas Edström, styrelseordförande Föreningen NIX-Telefon

Från den 1 juli gäller skärpta regler för telefonförsäljning. Syftet med förändringarna är att stärka konsumentskyddet och göra spärrtjänsten NIX-Telefon mer heltäckande. Bland annat tidsbegränsas ett uttryckligt medgivande till telefonförsäljning till tre månader om telefonabonnemanget är nixat.


– Vi gör nu en rad förbättringar som stärker konsumentskyddet och gör spärrtjänsten NIX-Telefon mer heltäckande. Det är viktigt att den som valt att nixa sitt telefonabonnemang känner att spärren fungerar bra, säger Jonas Edström, ordförande i Föreningen NIX-Telefon.


Ett aktivt medgivande till marknadsföring lämnas ofta genom en kryssruta i samband med köp och tävlingar online. Medgivandet har fram till nu gällt tills konsumenten återtar det, vilket uppfattats som en svår och tidskrävande process.


Nyligen skärptes reglerna för nixade abonnemang så att ett aktivt medgivande bara gäller de företag som namnges i medgivandetexten, inte hela företagsgrupper eller tredje part. Nu skärps reglerna ytterligare så att uttryckligt medgivande enbart gäller de företag som konsumenten aktivt markerar. Medgivandet gäller dessutom bara i tre månader, sedan upphör det automatiskt, förutsatt att telefonabonnemanget är nixat.


Företagsabonnemang som är nixade får sedan länge endast kontaktas i syfte att sälja företagsrelevanta produkter. Reglerna förtydligas nu så att även den som säljer kontaktlistor får ett större ansvar för att reglerna efterlevs. Försäljning till företagsabonnemang ska dessutom enbart tillåtas under arbetstid för nixade abonnemang.


– NIX-Telefon är en spärrtjänst för konsumenter, inte företag. Men eftersom både egenföretagare och många anställda använder företagsabonnemang även privat väljer vi att förtydliga reglerna även för dem, säger Jonas Edström.


Fakta om NIX-Telefon:

– NIX är en kostnadsfri spärrtjänst för den som inte vill bli kontaktad av telefonförsäljare.

– NIX omfattar fasta och mobila abonnemang för privatpersoner och vilande företag.

– Den som vill anmäla sig till NIX-Telefon behöver bara ringa 077-228 00 00 och följa instruktionerna.


– Spärregistret omfattar i dagsläget ca 3 miljoner abonnemang.


För mer information, kontakta gärna:

Jonas Edström, ordförande i Föreningen NIX-Telefon, 070-536 58 05.


 


Se fler nyheter

Illustration av en soffa
Cookies

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.